متن آهنگِ هشتادی 80i

هی مسیج هی دایرکت داد تا عکسشو دیدم شد چشام گرد/

زیرابروهاش دوتا سگ داره یه چی پوشیده انگا اومده رد کارپت/

جوری قد کشیده انگاری نردبون خورده 

صبحونه از سرم عقلو هوش برده/

دست نخورده رنگوروش نورمه

نچرال یعنی بی لکو جوش خوش فیس/

میگه موزیکاتو قفلم روش میگم 

شصتی تا هشتادی کلا گوش میدن /

دنسرا اگ روش میرن

حال میکنن باربیا وتوپولای گوشتیم/

میگم بش بت میخوره که دوزاری باشی 

میگه اره اتفاقا دوهزارو یکم/

یعنی هشتادی پشما میریزه اینا مادر زادی ایزو نه هزارو یکن/ 

خلاصه میادو حضوری 

میبینمش واسه فوضولی/

هم قده بام نصف زبونش 

ادا اطوارا نجومی/ 

از اوناس که تا تعارف میکنی 

موزو خیارارو تا ته میخورن 

تو باورت نمیشه من باور میکنم 

انگار تو رژیمم همش دارم لاغر میکنم/

اینا شب نمیمون فقط میان روز پیشم 

نیو فیسا ملیحه میخوان واسم روسپی شن /

پلنگی د مده اینا واسم موش میشن 

منم اجتماعی با رفیقاشم دوس میشم/

ــــــــــ

کروس۱:

هشتادی.. هشتادی.. تو که.. فن داری.. چند کایی.. خودت.. هرجایی.. شب باشی. صبش باید.. هفت پاشی !!

هشتادی.. هشتادی.. تو که.. فن داری.. چند کایی.. خودت.. هرجایی.. شب باشی. صبش باید.. هفت پاشی !!

ــــــــــ

واسه مدرسه.. صبح هفت پامیشه

کلی کشته مرده داره هرجا میره/

باتو نه ولی با من که تنها میشه 

یه جور میکشه انگار داره 8 تا ریه/

اووو ماشالا اینکارن لیدی 

هرچیم میخوان که اینجا هست خیلی/

انقده بازیگوش و شیطونه 

میتونم ازش بگم ۲۰ تا هشت بیتی/

خوب بلد نیست آرایش کنه 

لای اکیپا امارش پره /

خونه.. باعث سلب آرامش شده 

میخواد خانم دکتر بشه بابا عشق کنه/ 

هرجا میره اون اسمم میاد 

منو دوس داره واسه چشم بندیام /

مووول یه رپکنه اسفندی هار 

بش حمله ور میشم اسفندیار /

ــــــــــ

سلفیه لب لوله 

پاچه میگیره سگ توله /

رو بازوم جای دندونه 

وحشیه ولی باید بره شب خونه/

غیر قابل پیش بینی 

غیر خودش به فکر هیچکی نیس/

جوری… هاره… باید… برم…

بزنم واکسن واسه پیشگیری/

تحت تاثیر هورمون 

دنبال ماشین بغلی تو دور دور /

پی قلیونو قل قل

داره.. سر زبون بل بل /

جلو اینه گیر میده به بینیش 

توی عکسا نمیخواد ببینیش/

اگه چند روزی باش باشی

به سرت میزنه بگیریش/

ــــــــــ

کروس ۲:

هشتادی هشتادی تو که فن داری چند کایی خودت 

هرجایی شب باشی صبش باید هفت پاشی 

هشتادی هشتادی تو که فن داری چند کایی خودت 

هرجایی شب باشی صبش باید هفت پاشی 

هوک:

هشتادی تو که فن داری.. 

پس بهم بگو چرا شبو تنهایی ..

صبح تو سرویس مدرسه سرپایی اخمالو… بر میخوره بت هرکاری  ..

هشتادی تو که فن داری پس…

 چرا روتختت تنهایی شب …

لایو میری… پیگیری …

باز میخوای بشه چند کا بیشتر…

آه..

بومباکس – پایتخت رکوردز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up