متن آهنگِ ماشین بغلی

( پایتخت رکوردز )

ویزو بزن تاشهرک چند مینه

 الان ۹:۳۰ برسیم ۱۰ میشه

انقد تند نرو میگیرم سر گیجه

 اگ دکه ام رد کنی بد میشه 

وسط روشنایی.. کنار پارک..

دیگ چیزی نمیخواین؟ ممم.. فقط یه آب..

 یه نمه جلوتر بپیچ چپ

 شل برو رولو بپیچم

 آقا اینجا نزنین فضا بستس 

شیشرو بده پایین حواسم هست 

جلو رو ببین اشتباه رفتیم 

عجب ترافیکیه.. حاجی به گا رفتیم..

اینا اومدن اینجا واسه شب گردی

 بزنیم سرمخ راننده شب بندی؟ بزن ..

• کروس / همخوان :

ماشین بغلی ماشین بغلی

 بهم بگو شب برنامه چیه

 ماشین بغلی ماشین بغلی 

بهم بگو اون که همراهته کیه 

ماشین بغلی ماشین بغلی 

شاید نبینمت ۱۰۰سال دیگه 

ببین ماشین بغلی ماشین بغلی

 یه دقیقه اون شیشه رو بده پایین 

عزیزم شما چقدر آشنایی ..

سینه عملیه سیسِ باشگاهی ..

 انگار راحت نی بالباس جایی ..

چشا چینی انگار کف شانگ هایی وایسادی 

یکی پاندایی دوتا باگز بانی ..

بریم یه راه من اونو یه راه دیگه پاس کاری

دوستاشم میگم بیان واسه خان دایی

فعلا تو افق محو فاز کافگا یی…

سرو یچرخون منو نگاه

 بیا باهم بریم شبو یجا 

بزنیم تنو به آب، بدون سروصدا

ببین.. بامن بحث نکن سرِ سه راه… بیا..

• کروس / همخوان :

ماشین بغلی ماشین بغلی

 بهم بگو شب برنامه چیه

 ماشین بغلی ماشین بغلی 

بهم بگو اون که همراهته کیه 

ماشین بغلی ماشین بغلی 

شاید نبینمت ۱۰۰سال دیگه 

ببین ماشین بغلی ماشین بغلی

 اوه سلام بیب ..

دیدمت شد پرام غیب ..

من آپدیت شدم  یهو میگم برات بیت الان هی..

 میکنم من آدرس برات سند الان بیبی…

لق میزنه تو تنم دورسِ

Sono alieno Ma Aliena Non c’è

توکه بیکاری و واست فرق نداره 

 ما کلی کار داریمو تیمم وقت نداره 

ولی من رازیشون میکنم خیالت جمع 

فقط یادت نره بغلیتم بیار امشب

• کروس / همخوان :

 ماشین بغلی ماشین بغلی

 بهم بگو شب برنامه چیه

ماشین بغلی ماشین بغلی 

بهم بگو اون که همراهته کیه

 امشب توماشین چقدر جالبه تیم وو

تهرانو میکوبیم ما با هم مالکشیم..

پشت سری نور بالا داره میگه راه بده بیب …

از تو پک بوش میاد بوش منم تهران کاخ سفید ..

یه ربع دارم میگم فندک دست کیه ..

هرکجا بریم رفتیم کسی نه نمیگه .. (نه)

از تو آیینه میبینم نور قرمز شت ..

اگه ایست بده ماشینو بو بکشه 

 اگه چسبید بهمون پیاده شو پسر 

وگرنه میترسم جناب سروان بخوری شه یوقت.. (نه بابا میرم)

 نه خیالی نیست بهش بگو فاک

این همه دزد ولن تو شهر اونوقت اون گرفته رو ما  (چرا آخه؟؟٬! )

دزد اصلی سیستما و بانکن

 لابد الان کلی جریمه ام نوشته تو راه .. (تخمم)

مـاشـیـن بـغـلـــــــــــــی

ماشین بغلی ماشین بغلی

شاید نبینمت صد سال دیگه 

بوم باکس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up